BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ PROJELERİ

HİZMETLERİMİZ

1. Yağmurlama Sulama

2. Bublers Sulama

3. Damla Sulama

4. Drenaj

5. Hibe, Kredi Ve Desteklerin Takibi

    Firmamız her türlü arazinin basınçlı sulamaya uygun şekilde projelendirilmesi, arazi keşfi, fizibilite oluşturulması, planlanması, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.

Tüm basınçlı sulama uygulamalarında;

  • Etüt
  • Proje
  • Uygulama

hizmetleri sunmaktayız.

Yapılan çalışmalar bilimsel yaklaşımlar ve fen kaidelerine uygun olarak sonuçlandırılır.

Bu çerçevede, komple sulama sistemi tasarımı, bitki su tüketimi hesaplamaları, hidrolik hesaplar, pompaj tesisi ve binası, su depoları, akıllı sulama uygulamaları gb sistemi tamamlayıcı tüm bileşenler firmamız tarafından projelendirilir ve uygulanır.

Türk çiftçisine destek veren Ziraat Bankası da çok önemli bir adım atarak modern sulama diye tabir edilen "Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri (Damla Sulama, Yağmurlama Sulama)" kredisini %0 faiz ile vermeye başladı.

Ayrıca tarım reformu hibe desteği tutarı hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL yi geçemez.

 Basınçlı sulama sistemleri

Bilindiği gibi günümüzde su kaynakları son derece kısıtlıdır. Buna karşılık çeşitli sektörlerdeki su kullanımı ve tarımda sulanacak alan talebi de çok artmıştır.

1. Yağmurlama sulama

Yağmurlama sulama yönteminde arazi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç altında havaya verilen sulama suyu buradan arazi yüzeyine düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolanır. Bu su uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıştır. Suyun başlıklardan basınç altında verilmesi için basınçlı bir boru sisteminin bulunması ve işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması şekliyle yerçekimiyle sağlanması gerekmektedir.

2.Bublers sulama

Bublers sulama sistemi bağ ve meyve bahçeleri için uygun olup diğer tarla ziraati için uygun değildir. Tabii burada sulama için ağaç altında yer açılması için biraz işçilik gerekir. Ayrıca su verilen bölgede oluşan kaymak tabakasının kırılması için zaman zaman kaymak tabakasının kırılması işlemini yapmak gerekecektir. Sistemin esas avantajı çok düşük işletme basıncıyla çalışabilmesi ve tıkanabilecek ve aşınabilecek herhangi bir parçasını olmaması, diğer bir deyimle son derece basit ama fonksiyonel olmasıdır.           

3.Damla sulama

Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde bazen her gün, hatta günde birden fazla sulama yapılabilmektedir. Damla sulama yönteminde arındırılmış su, basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve damlatıcılardan düşük basınç altında toprak yüzeyine verilir. Su buradan infiltrasyonla toprak içerisine girer, yerçekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisi ile bitki köklerinin geliştiği toprak hacmi ıslatır. Başka bir deyişle, bu yöntemde genellikle alanın tamamı ıslatılmaz. Bitki sırası boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru bir alan kalır. Böylece, mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır. Damla sulama sistemi sabit sistem biçimindedir. Sistem unsurları, sulama mevsimi boyunca aynı konumda kalırlar. Ancak, sulama mevsimi sonunda bazı unsurlar araziden kaldırılır.

Damlama sulama, neden önemli

 Son günlerde sık sık gündeme getirilen küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan biyolojik ve hidrolojik kuraklığa hepimiz şahit oluyoruz. O zaman su kaynaklarımızı verimli kullanmak ve korumak mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Kuraklığın önüne geçmenin tek yolunun suyun doğru kullanımıdır. Suyun doğru kullanımı için gerekli olan modern tarımsal sulama sistemi ise damlamadır.

 

1 dekar büyüklüğündeki bir arazide gerçekleştirilen patates üretimindeki

karşılaştırmalı üretim maliyetleri şu şekildedir.

 

1) Harcanan Su Miktarı Açısından;

 

 

Harcanan Su Miktarı Açısından(Ton)

Yüzeysel Sulama

689

Damla Sulama

249

Fark

440

 

2) Harcanan Enerji Bakımından;

 

Harcanan Enerji Açısından(Kw)

Yüzeysel Sulama

1103

Damla Sulama

398

Fark

705

 

Drenaj

Drenaj, yeşil alan bitkilerinin kök bölgesindeki aşırı suyun uzaklaştırılması işlemidir. Değişik etkilerle yüzeyde biriken suların hemen drene edilmesi, yeşil alan potansiyelini maksimum düzeyde ortaya çıkarmak açısından büyük değer taşır. Bu gerçekleşmez ve alanı su basar ve uzun süre su birikimi devam ederse, çim bitkilerinin kökleri sığlaşır ve zayıflar, giderek bitkilerin toprak üstü organları da zayıflar, hastalıklar artar ve toprak sıkışmaya uygun bir yapı alarak havalanması azalır. Ayrıca iyi derene olmayan ve sürekli ıslak kalan topraklar ilkbaharda geç ısınacağından, yeşil alanın ilkbahar gelişmesi geriler ve görüntüsü de niteliksiz olur.

Drenajın amacı;

  • -sulama suyunu (15-20 lt m2)
  • -taban suyunu
  • -yağış suyunu ortamdan uzaklaştırmaktır.